Chia sẻ giá trị cuộc sống       

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này

Biết người - biết ta

Cổ nhân: Đánh mất lòng tin của dân là đánh mất thiên hạ

Cổ nhân: Đánh mất lòng tin của dân là đánh…

 26/11/2019 141 lượt xem

Người xưa đề cao và coi trọng chữ tín, cho rằng tín là cái gốc để lập thân, lập nước. Người thất tín…

Vì sao cha mẹ phải cố gắng giàu con mới dễ thành đạt ?

Vì sao cha mẹ phải cố gắng giàu con mới…

 21/11/2019 123 lượt xem

Chúng ta nghĩ rằng con nhà nghèo sẽ có động lực vươn lên, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Khó khăn…

Muốn có thứ không ai có, phải dám làm điều không ai làm!

Muốn có thứ không ai có, phải dám làm điều…

 16/11/2019 147 lượt xem

Chẳng có con đường nào chỉ rải toàn hoa hồng, chẳng có thành công nào mà không phải trả giá.

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy đọc câu chuyện này

Nếu bạn không thể bao dung người khác thì hãy…

 16/11/2019 121 lượt xem

Con người sinh ra ngộ tính vốn đã khác nhau, có người nói một chút là thấu hiểu, có người lại vô cùng khó khăn.…


  MENU