Chia sẻ giá trị cuộc sống       

09-10-2021


Sống thiền


Sống thiền là một ebook rất hay viết về con đường đến với nghệ thuật Thiền (Zen). Ebook viết về những cảm nhận của tác giả trên con đường tìm hiểu về nghệ thuật Thiền đạo, tại đất nước Nhật, cũng như những cảm nhận về Thiền đạo. Tác giả viết nhiều về những cảm nhận của mình, đi kèm với những luận cứ, nhận định sâu sắc với những hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật Thiền.

Bằng sự “giữ tâm vững vàng”, vị Thiền giả uyên thâm đã được một căn bản mới cho đời mình. Những gì ông thu thập trước đấy đã được củng cố thêm, và trong ông có một cuộc biến chuyển nội tâm. Từ lợïi điểm này, ông có thể thử những tập luyện mới về Thiền định : không có đề tài nhất định, không có công án. Ông đạt đến một trình độ ở đấy, ngay dù không có đề tài, tâm ông cũng vẫn tỉnh thức hoàn toàn. Ông không còn hướng đến một vấn đề đã đặt ra mà đến một cái gì được hỏi, nhưng không được nói ra, đến một vấn đề tối hậu không thể lập thành danh tự. Bấy giờ không còn là vấn đề chứng ngộ qua tri kiến, mà là chứng ngộ qua sự nhập-làm-một.

Sống thiền là một ebook rất hay viết về con đường đến với nghệ thuật Thiền (Zen). Ebook viết về những cảm nhận của tác giả trên con đường tìm hiểu về nghệ thuật Thiền đạo, tại đất nước Nhật, cũng như những cảm nhận về Thiền đạo. Tác giả viết nhiều về những cảm nhận của mình, đi kèm với những luận cứ, nhận định sâu sắc với những hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật Thiền.

Bằng sự “giữ tâm vững vàng”, vị Thiền giả uyên thâm đã được một căn bản mới cho đời mình. Những gì ông thu thập trước đấy đã được củng cố thêm, và trong ông có một cuộc biến chuyển nội tâm. Từ lợïi điểm này, ông có thể thử những tập luyện mới về Thiền định : không có đề tài nhất định, không có công án. Ông đạt đến một trình độ ở đấy, ngay dù không có đề tài, tâm ông cũng vẫn tỉnh thức hoàn toàn. Ông không còn hướng đến một vấn đề đã đặt ra mà đến một cái gì được hỏi, nhưng không được nói ra, đến một vấn đề tối hậu không thể lập thành danh tự. Bấy giờ không còn là vấn đề chứng ngộ qua tri kiến, mà là chứng ngộ qua sự nhập-làm-một.

 


LINK TẢI EBOOK FREE TẠI ĐÂY:

  MENU