Chia sẻ giá trị cuộc sống       

19-11-2023


Các câu danh ngôn ý nghĩa giúp bạn lấy lại động lực


Cuộc sống luôn có những biến động, sông có khúc, người có lúc. Khi bạn thành công hay gặp những khó khăn trong thực tế, động lực giúp chúng ta vươn lên để vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực để hoàn thành công việc.

Có nhiều câu nói, châm ngôn, danh ngôn ý nghĩa giúp bạn có thêm động lực và lên lại dây cót tinh thần khi rơi vào cảnh mất năng lượng. Từ đó giúp chúng ta thay đổi cách nhìn về thế giới, đồng thời thêm động lực cố gắng tiến về phía trước.

1. “I don’t regret the things I’ve done, I regret the things I didn’t do when I had the chance.” 

“Tôi không hối hận về những điều mình đã làm, tôi chỉ hối hận về những điều tôi đã không làm khi có cơ hội.” – Khuyết danh

2. “Just know, when you truly want success, you’ll never give up on it. No matter how bad the situation may get.”

“Chỉ biết rằng, khi bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Cho dù tình hình có thể tồi tệ đến đâu.” – Khuyết danh

3. “Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.”

“Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng, chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn” – Les Brown

4. “Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.”

“Thách thức là điều làm cho cuộc sống trở nên thú vị và vượt qua thử thách chính là những điều tạo nên ý nghĩa cuộc sống.” – Joshua J. Marine

5. “Happiness cannot be traveled to, owned, earned, or worn. It is the spiritual experience of living every minute with love, grace & gratitude.”

6. “Hạnh phúc là thứ không thể đến được, sở hữu được, kiếm được hay mặc vào được. Nó là trải nghiệm tinh thần của mỗi phút giây ta sống với tình yêu, vinh dự và lòng biết ơn.” – Denis Waitley

7. “Go where you are celebrated – not tolerated. If they can’t see the real value of you, it’s time for a new start.”

“Hãy đi đến nơi mà bạn được chào đón – chứ không phải nơi người khác phải chịu đựng bạn. Nếu họ không thể nhìn ra giá trị thực của bạn, đã đến lúc có một khởi đầu mới.” – Khuyết danh

8. “The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle.”

“Cách duy nhất để làm tốt một việc là hãy yêu công việc bạn làm. Nếu bạn chưa tìm thấy nó, hãy cứ tiếp tục. Đừng dừng lại.” – Steve Jobs

9. “When you say “It’s hard”, it actually means “I’m not strong enough to fight for it”. Stop saying it’s hard. Think positive!”

“Khi bạn nói “Khó quá” đồng nghĩa với việc “Tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua”. Hãy ngừng ngay việc kêu ca. Hãy suy nghĩ tích cực!” – Khuyết danh

10. “The only thing that stands between you and your dream is the will to try and the belief that it is actually possible.”

“Thứ duy nhất chen vào giữa bạn và ước mơ của bạn là ý chí cố gắng và niềm tin có thể thực hiện được” – Joel Brown

Những câu nói thúc đẩy tinh thần làm việc

Dưới đây là những câu nói hay tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc hay nhất.

1. “Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó” –  Charles R. Swindoll.

2. “Người có dũng khí sẽ chế ngự, làm chủ và không trốn tránh nỗi sợ hãi” – Mark Twain

3. “Nếu bạn dám ước mơ, bạn có thể đạt được nó” – Walt Disney

4. “Động lực là cái để bạn cần để bắt đầu. Còn thói quen sẽ giữ cho bạn đi đúng hướng” – Jim Ryun

5. “Tác hại của một quyết định sai lầm còn tốt hơn là sự do dự” – Maimonides

6. “Thái độ tích cực sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền cho những suy nghĩ sáng tạo và kết quả công việc tuyệt vời. Nó là chất xúc tác, một tia lửa tạo ra kết quả phi thường” – Sưu tầm.

7. “Những điều đang xảy ra với bạn không quyết định bạn sẽ đi được bao xa trong công việc, quan trọng là cách bạn xử lý điều đó” – Sưu tầm.

8. “Sẽ có những trở ngại, sẽ có nghi ngờ, sẽ có sai lầm nhưng bằng động lực và quyết tâm, thành công sẽ không có giới hạn” – Sưu tầm.

9. “Hãy hết mình với công việc bạn yêu thích để hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn và thành công hơn. Sự cống hiến sẽ đẩy khó khăn trong công việc đi xa, chỉ còn lại thành quả đáng ngưỡng mộ” – Sưu tầm.

10. “Xuất sắc không phải là một kỹ năng mà là thái độ làm việc chuyên nghiệp” – Sưu tầm.

 

  MENU